kunst en cultuur

kunst en cultuur

St. Kids Moving the World

KMtW is een intermediair, die scholen en bedrijven met elkaar in contact brengt om met attractieve, professionele en educatieve programma’s, en met behulp van de actieve inzet van zoveel mogelijk medewerkers van de partners, bewustzijn te creëren bij kinderen op de basisschool, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan hun wereldburgerschap.

[BEKIJK AANBOD]

afbeelding
St. Kids Moving the World
Antwoordnummer 6230
3500 VC Utrecht
Tel.:Tel: +31(0) 6 17 11 36 87
info@kmtw.nl
www.kidsmovingtheworld.nl/