kunst en cultuur

kunst en cultuur

DuurzaamDoor

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie helpt versnellen en doorbraken helpt realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken over energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. Het accent ligt op  processen waar een grote impact door sociale innovatie is te verwachten. Het gaat dan om:  ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ‘integrale gebiedsontwikkeling’, ‘duurzaam produceren en consumeren’ en onderwijsprocessen.

DuurzaamDoor vergroot betrokkenheid en bewustwording én bevordert samenwerking en leren van elkaar, via sociaal instrumentarium. Een groene economie realiseren door middel van sociale innovatie. In DuurzaamDoor werken 'de vijf O’s' met elkaar samen: overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger-)organisaties.

Provincie Zuid-Holland DuurzaamDoor

De provincie Zuid-Holland stelt 4 thema’s centraal voor het programma DuurzaamDoor 2013-2016:

  • energietransitie
  • maatschappelijk groenbeheer
  • duurzame gebiedsontwikkeling
  • circulaire economie

Het programma DuurzaamDoor ondersteunt een groene economie via sociale innovatie. Belangrijk zijn:

  • synergie creëren tussen partijen via bijvoorbeeld netwerkopbouw of communities of practice
  • competenties versterken
  • pilots
  • leertrajecten

[BEKIJK AANBOD]

afbeelding
DuurzaamDoor
Croeselaan 15 Postbus 8242
3503 RE Utrecht
Tel.:088 602 72 10

https://www.duurzaamdoor.nl/