kunst en cultuur

kunst en cultuur

Watereducatie

Schoolportretten

De stuurgroep watereducatie heeft een brochure laten maken met daarin portretten van scholen die actief zijn op het gebied van water. Marga Kool, voorzitter van de stuurgroep, begint dan ook met de woorden: "Er is waarschijnlijk niets dat ons land zozeer kenmerkt als de aanwezigheid van water. Zichtbaar en onzichtbaar. Vijand en vriend, voorwaarde voor al het leven. En wat is er daarom mooier en logischer, dan de kinderen van dit waterland mee te nemen in de wereld van het water! Iedere docent die in zijn onderwijspraktijk vertrekt vanuit de leefwereld van het kind, zal dat onderkennen."

Leerlijn Water

In 2006 is een eerste doorgaande leerlijn water opgesteld door IVN, Veldwerk Nederland en SME Advies. Deze leerlijn heeft de aanzet gevormd tot de website watereducatie in 2008.

Wie weet wanneer wat over water?

Watereducatie en beleid

In 2009 hebben de partners in het Nationaal Wateroverleg (NWO) afgesproken hun krachten te bundelen om jongeren op een effectieve en aansprekende manier in aanraking brengen met de waterpraktijk. Met als doel enerzijds het duurzaam omgaan met water en het draagvlak voor en de betrokkenheid bij watermaatregelen in de samenleving ook op de lange termijn te bevorderen. En anderzijds te stimuleren dat jonge talenten voor waterberoepen kiezen, zodat de instroom van jonge professionals in de watersector op het benodigde peil komt en blijft. Hiertoe is het Actieplan Watereducatie opgesteld.

[BEKIJK AANBOD]

afbeelding
Watereducatie
Postbus 43016
3540 AA Utrecht