kunst en cultuur

kunst en cultuur


Een machine zonder bedieningspaneel. Bouw je eigen paneel en sluit hem via de Makey Makey aan op de machine. Zegt-ie iets? Of zwijgt-ie in alle talen? Misschien vind je het ook leuk om samen met anderen je eigen machine te tekenen? Mag je er meteen een elfje bij schrijven!

Doel:

Met de hier beschreven lessen, waarbij de uitvinderskit MaKey MaKey wordt

gebruikt, wordt er door de kinderen gedicht volgens strenge regels (een vorm

van ontluikend programmeren). Ook wordt er geteld, globaal gemeten en

volgordes bepaald, onderdelen samengevoegd tot een geheel, problemen

opgelost, ontworpen en samengewerkt. Bij dit alles wordt er volop een beroep

gedaan op het aanwezige creatieve vermogen van de kinderen.

Tijdsinvestering:

1, 2 of 3 x 50 minuten

Organisatie/vorm:

Klassikaal, op school

Opmerkingen:

Voorafgaand aan de lessenserie geeft de onderwijsspecialist van de Bibliotheek Schiedam per school een introductie op de lessen van 30 minuten.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Bibliotheek Schiedam
 • Themalessen
 • Discipline: literatuur
 • Werkvorm: Actief, Receptief
 • Competenties: Creërend vermogen, Onderzoekend vermogen, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's: talentontwikkeling,
 • Niveau: groep 3, groep 4
 • Locatie: Op school
 • Via Parels van Schiedam

 • Kerndoelen
  Kerndoel 8: Teksten produceren
  Kerndoel 9: Plezier in lezen en schrijven
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
afbeelding