kunst en cultuur

kunst en cultuur


Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren, die opgroeien met zorg; iemand in het gezin heeft extra zorg, hulp of begeleiding nodig.  Dat kan zijn omdat er iemand psychisch of lichamelijk  ziek is, een beperking heeft, of  een verslaving. De kindergemeenteraad van Schiedam adviseert om meer bekendheid te geven over dit onderwerp op scholen, zodat leerlingen leren dat het bij iedereen thuis een beetje anders is en elkaar beter kunnen begrijpen.

Doel:

Het doel is om de les af te sluiten met meer bekendheid over mantelzorg, en meer begrip bij de leerlingen voor zichzelf of anderen, die in een mantelzorgsituatie opgroeien.

Tijdsinvestering:

De les duurt 1 (les-)uur.

Daarna ca. 15 minuten voor de evaluatie.

Aansluiting bij methode:

 

Minters Mantelzorg behartigt de belangen van mantelzorgers in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze gemeentes hebben 2018 uitgeroepen tot ‘Het jaar van de Jonge Mantelzorger’, om meer bekendheid te geven aan kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar iemand extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft. Zie www.mintersmantelzorg.nl

 

Opmerkingen:

We vinden het belangrijk dat de leerkracht zelf ook bij de les aanwezig is. Ook vragen we van de leerkracht om na de les kort tijd vrij te maken om te evalueren. Als dit niet meteen kan, dan kunnen we een ander moment plannen.

Indien mogelijk is de gezinsspecialist bij de les aanwezig.

[RESERVEER HIER]

[roosters]

<< terug naar het overzicht

 • Minters Mantelzorg
 • Gastles
 • burgerschap
 • Zorg en Verantwoordelijkheid, Rechtvaardigheid en Keuzevaardigheid, Besef, Waardering,
 • groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs
 • Op locatie
 • Kerndoelen
  Kerndoel 34: Gezondheid
  Kerndoel 35: Redzaam gedrag
  Kerndoel 37: Waarden en normen
  Kerndoel 52: Tijdvakken
  Kerndoel 53: Personen en gebeurtenissen