kunst en cultuur

kunst en cultuur

OVER DE PARELS VAN SCHIEDAM

Op Parels van Schiedam vindt u het aanbod van instellingen op het gebied van cultuureducatie, natuur- en milieueducatie, sport en kinderparticipatie.

Het aanbod richt zich op leerlingen in het primair onderwijs, brede school en voortgezet onderwijs.

Deel uw ervaringen en verbeter de website van Parels van Schiedam!

De organisatie achter Parels van Schiedam is erg benieuwd naar de ervaringen van scholen en aanbieders met betrekking tot de website van Parels van Schiedam. Met uw input willen wij de nodige wijzigingen aanbrengen aan de website voor het komende schooljaar.

U kunt uw gebruikerservaringen delen in onderstaande enquête. De resultaten van de enquête zullen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de website. Het beantwoorden van de vragen duurt maar 4 minuten. Hieronder vindt u de link naar de enquête. Let op, er is een link voor de leerkrachten en een link voor aanbieders.
Wij stellen uw input erg op prijs!

Aanbieders: https://nl.surveymonkey.com/r/ParelsvanSchiedamAanbieders
Scholen: https://nl.surveymonkey.com/r/ParelsvanSchiedamScholen