kunst en cultuur

kunst en cultuur

Stichting Mooi Werk

Stichting Mooi Werk is het aanspreekpunt in Schiedam voor scholen en culturele instellingen mbt cultuuronderwijs en geeft uitvoering aan de regelingen Cultuureducatie met Kwaliteit en Combinatiefuncties cultuur. Mooi Werk geeft advies mbt doorgaande leerlijnen, coördineert het aanbod op Parels van Schiedam en organiseert bijscholing en netwerkactiviteiten.

[BEKIJK AANBOD]

Stichting Mooi Werk
Hoogstraat 97
3111HC SCHIEDAM