kunst en cultuur

kunst en cultuur


Troubadours van Schiedam Junior

In het programma Troubadours van Schiedam Junior brengen muzikanten uit Schiedam hun
muzikale verhalen, kennis en ervaring over aan schoolgaande kinderen. De leerlingen maken
een creatief muzikaal proces door en componeren samen een muziekstuk.

Wat houdt het programma in?

Troubadours van Schiedam Junior is een educatief programma voor het basisonderwijs.
De troubadours zijn Schiedammers die hun muzikale sporen hebben verdiend en die hun
kennis van, en liefde voor muziek graag met de kinderen delen. Zij vertellen hoe hun muzikale
levenspad is verlopen en wat muziek hen heeft gebracht. Door deze persoonlijke benadering
en doordat zij wijk- of stadgenoten zijn, beleven de kinderen het als ‘verhalen van dichtbij’.
Dit maakt dat ook kinderen die niet of nauwelijks met (specifieke) muziek in aanraking komen
zich snel met de troubadour kunnen identificeren en deze zelfs als rolmodel beschouwen.
De kinderen leren vervolgens om, elk vanuit hun eigen achtergrond, samen een muziekstuk
te componeren. Dit proces draagt bij aan de ontwikkeling van hun creativiteit, zelfkennis en
zelfexpressie. Het programma bestaat uit 6 lessen.

Wat gaan de kinderen doen?

De kinderen maken onder leiding van een van de Troubadours van Schiedam een eigen
compositie. Eerst leren zij de troubadour en zijn verhaal kennen.* Wie was hij toe hij zo oud
was als de leerlingen nu? Hoe kwam hij in aanraking met muziek? Hoe is hij gekomen waar hij
nu is en wat en wie is daarbij helpend of juist belemmerend geweest?
Vervolgens delen de kinderen hun eigen muzikale verhaal. Van welke muziek worden zij blij?
Waar liggen hun muzikale roots? Welke elementen daarvan kunnen ze in de gezamenlijke
compositie meenemen? Dan gaan ze in groepjes aan de slag met ritme, melodie en tekst.
Tijdens dit creatieve proces leren ze zichzelf, elkaar en ieders achtergrond beter kennen.
Wie weet wordt hier wel een nieuwe generatie troubadours geboren!

* Voor de leesbaarheid gebruiken we de mannelijke persoonsvorm, maar we bedoelen uiteraard m/v/x.

Doelen
De lessen vergroten de belevingswereld van de leerlingen, stimuleren hun persoonlijke- en
talentontwikkeling en verstevigen de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid.

Doelgroep
Kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs (10-12 jaar)

Extra’s

Het programma is tegen een meerprijs uit te breiden met leuke extra’s,
zoals een uitje naar een muziekstudio, het maken van een videoclipopname
of buitenschoolse instrumentale lessen.

Contact

Meer informatie en boekingen:
parelsvanschiedam.nl

Troubadours van Schiedam Junior is een initiatief van Stichting Fu Den Sani | fudensani.nl

Tijdsinvestering:

Duur
Het project bestaat uit 6 wekelijkse lessen van 30-90 minuten
en kan het hele schooljaar worden afgenomen.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

  • Troubadours van Schiedam
  • Projecten
  • Discipline: muziek
  • Werkvorm: Actief
  • Competenties: Creërend vermogen, Reflectief vermogen, Reflecteren op cultuur, Vermogen zich te presenteren, Vermogen tot zelfstandig werken, Vermogen tot samenwerken
  • Thema's: talentontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling,
  • Niveau:
  • Tijdstip in overleg
  • kosten: vanaf 900 euro voor de gehele serie. Extra's kunnen in overleg bijgeboekt worden tegen een meerprijs. 

afbeelding