kunst en cultuur

kunst en cultuur


De kinderen maken een eigen verhaal en laten dat tot leven komen met een eigen gemaakt stop-motion filmpje. 

Doel:

Kinderen kunnen een kort verhaal omzetten in een stop-motion filmpje

Tijdsinvestering:

Voorbereiding: Maken van het verhaal in groepjes van max 4 kinderen middels werkblad. 45 minuten. 

Uitvoering en verwerking: Omzetten van het verhaal in filmpjes met Stop-motion app op iPad. Per groepje (4 kinderen): 15 minuten.

Organisatie/vorm:

Verhaal maken uitleg klassikaal; uitvoering door leerlingen in groepjes. Begeleiding door educatie specialist Bibliotheek Schiedam.

Filmpjes maken in groepjes van 4 kinderen. Begeleiding door educatie specialist Bibliotheek Schiedam.

Opmerkingen:

Project wordt aan leerkrachten uitgelegd door een Educatie specialist van De Bibliotheek Schiedam.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Bibliotheek Schiedam
 • Workshops
 • Discipline: literatuur
 • Werkvorm: Actief
 • Competenties: Creërend vermogen, Onderzoekend vermogen, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's: talentontwikkeling,
 • Niveau: groep 3, groep 4
 • Hele schooljaar (2022-2023)
 • Tijdstip in overleg
 • Locatie: Op school
 • Zijn onderdeel van de Liteartuur Parels. 

 • Kerndoelen
  Kerndoel 8: Teksten produceren
  Kerndoel 9: Plezier in lezen en schrijven
  Kerndoel 45: Technische oplossingen
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
afbeelding