kunst en cultuur

kunst en cultuur


Dit programma gaat over de analogie tussen enerzijds een algoritme en anderzijds een gedicht volgens regels.

De kinderen schrijven na instructie een haiku. Vervolgens bedenken ze, na instructie, een manier om via de uitvinderskit MakeyMakey hun haiku op het digibord te krijgen. Ze sluiten daarvoor een stroomkring door elkaar volgens een afgesproken volgorde op verschillende manieren aan te raken.

Doel:

De kinderen kennen de dichtvorm 'haiku' en kunnen die toepassen.

De kinderen weten wat een stroomkring is, en kunnen door het sluiten van een stroomkring de uitvinderskit MakeyMakey bedienen.

De kinderen weten dat een algoritme een serie vaste instructies is.

Om deze doelen te bereiken is verder van belang: samenwerking, woordenschat, spelling, basisgebruik van PowerPoint.

Tijdsinvestering:

Les 1: 45 minuten

Les 2: 60 minuten

Organisatie/vorm:

Klassikaal, op school

Opmerkingen:

Voorafgaand aan de lessenserie geeft de onderwijsspecialist van de Bibliotheek Schiedam per school een introductie op de lessen van 30 minuten.

Dit programma kan ook gedaan worden met kinderen die in groep 3/4 Mikkie Maker hebben gehad.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Bibliotheek Schiedam
 • Themalessen
 • Discipline: literatuur, multimedia
 • Werkvorm: Actief, Receptief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Onderzoekend vermogen, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's: talentontwikkeling,
 • Niveau: groep 5, groep 6
 • september t/m juli
 • Tijdstip in overleg
 • Locatie: Op school
 • Maakt deel uit van de Parels van Schiedam

 • Kerndoelen
  Kerndoel 1: Informatie verwerven
  Kerndoel 4: Informatie opzoeken
  Kerndoel 5: Teksttypen onderscheiden
  Kerndoel 8: Teksten produceren
  Kerndoel 9: Plezier in lezen en schrijven
  Kerndoel 11: Principes en regels
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 58: Leren samenwerken
afbeelding