kunst en cultuur

kunst en cultuur


Het is een kennismakingsbezoek aan het gemeentearchief dat uit drie onderdelen bestaat. Het eerste deel is een interactief toneelstuk waarin duidelijk wordt hoe de verhoudingen kind, vader, opa, overgrootvader liggen.

In het tweede deel bekijken de kinderen een aantal archiefstukken in ons depot. Elk kind krijgt een kaartje met een naam van een document. De leerlingen proberen de kaartjes bij het goede document te leggen. De archiefstukken sluiten aan bij het thema en bij de belevingswereld van de leerlingen.

Deel drie is de uitwerking van de stamboom. (Voorafgaand aan het bezoek hebben de leerlingen de eigen familiegegevens op een formulier geschreven.) 

Doel:

Kinderen leren de beginselen van generaties, familiegeschiedenis, stamboom en de geschiedenis van de stad Schiedam. Dit leren ze door zelf deel te nemen aan een interactief toneelstuk, een (gedeelte van een) stamboom in te vullen en het zien (en beoordelen van) een aantal archiefstukken.

Tijdsinvestering:

gemiddeld ca. 90 minuten (= 1 1/2 uur)

Organisatie/vorm:

Drama (meespelen en kijken naar een toneelstuk)

Invullen van de eigen stamboom

Bekijken en bespreken van archiefstukken

Opmerkingen:

Leerkracht deelt ca. 2 weken voor excursie de invulformuleren uit. De kinderen vullen die mbv van hun familie in. Voor leerlingen is het leuk en leerzaam om met verschillende familieleden in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld met grootouders. Het is ook een stukje identiteitsvorming. 

Voor groep 5 kan het in het begin van het schooljaar soms nog moeilijk zijn. 

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Gemeentearchief Schiedam
 • Excursies
 • Discipline: cultureel erfgoed, theater
 • Werkvorm: Actief, Receptief, Reflectief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Reflectief vermogen, Kijken naar cultuur (receptief), Vermogen tot zelfstandig werken
 • Thema's: geschiedenis, wereldoriĆ«ntatie, burgerschap,
 • Niveau: groep 5, groep 6, groep 7
 • Kan het hele jaar, maar liever niet op vrijdag
 • 09:00 tot 10:30 uur
 • Locatie: Gemeentearchief Schiedam
 • € 45,- voor klas/groep

 • Kerndoelen
  Kerndoel 1: Informatie verwerven
  Kerndoel 3: Informatie beoordelen
  Kerndoel 5: Teksttypen onderscheiden
  Kerndoel 7: Informatie vergelijken
  Kerndoel 12: Woordenschat
  Kerndoel 51: Historische bronnen
  Kerndoel 52: Tijdvakken
  Kerndoel 53: Personen en gebeurtenissen
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren
  Kerndoel 56: Cultureel erfgoed


afbeelding