kunst en cultuur

kunst en cultuur


Kom erbij! Soms mag je niet meedoen, hoor je er niet bij of mag je zelf iemand niet en blijkt het later je beste vriend te worden. We dansen alleen en samen, maken onze eigen vriendschapsdans. Hoe kan je in een dans laten zien waarom vriendschap zo belangrijk is? We sluiten af met een presentatie, voor de eigen groep of voor een groter publiek...met alle vriendjes!

Deze lessen sluiten goed aan bij het thema Vriendschap van de Kinderboekenweek 2018 en bij de voorstelling Loop di Loupe.

Doel:

De leerlingen leren hun emotie vorm te geven in beweging en lichaamstaal terwijl er een grotere bewustwording ontstaat over lichaamstaal, groepsprocessen en groepsdynamiek.

Tijdsinvestering:

6 tot 8 lessen van 50 minuten. Evt. een voorbereidingsles en een verwerkingsles.

Organisatie/vorm:

De danslessen vinden bij voorkeur plaats in het speellokaal, of een vergelijkbare ruimte. De laatste les vormt een afsluiting en kan, indien wenselijk, worden bekeken door ouders/andere belangstellenden in een centrale hal.

Opmerkingen:

Er kan naar wens afgesloten worden met een presentatie, voor andere groepen en/of voor ouders en andere belangstellenden.

De lessen (en daarmee de presentatie) kunnen worden aangevuld met lessen van een docent beeldende vorming.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Cultuureducatie Schiedam
 • Themalessen
 • Discipline: dans
 • Werkvorm: Actief
 • Competenties: Creërend vermogen, Reflectief vermogen, Onderzoekend vermogen, Vermogen zich te presenteren, Vermogen tot zelfstandig werken, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's: talentontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling,
 • Niveau: groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
 • gehele schooljaar
 • Locatie: op school
 • € 56,25 voor een les van 50 minuten

 • Kerndoelen
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren
  Kerndoel 57: Leren deelnemen
  Kerndoel 58: Leren samenwerken
afbeelding