kunst en cultuur

kunst en cultuur


Hierbij staat het ' kistje' centraal. Slaan, roffelen, raspen, tikken. Alles wat een cajón ook kan en meer...De cajón is ooit uit armoede ontstaan. Tijdens de lange overtocht naar (Zuid-)Amerika waren meestal geen muziekinstrumenten aan boord, maar wel - al dan niet - lege kisten. Deze werden gebruikt als percussie-instrumenten, waaruit uiteindelijk de cajón ontstond. Hierbij wordt de nadruk gelegd op improvisatie, samen met andere muziekinstrumenten.

Doel:

Aan het einde van de lessencyclus kunnen de kinderen:

1.Aan de hand van een bluesschema, een ritmische improvisatie spelen.

2.Individueel reflecteren en een muzikaal antwoord geven op een muzikale vraag.

3.Laten zien welke mogelijkheden zich voordoen in en op het ' muzikale kistje' en deze tonen: raspen, slaan, schuren etc.

 

 

 

Tijdsinvestering:

Het betreft 4 lessen van 50 minuten. Het muzikale materiaal wordt gedurende de lessen aangeboden in de vorm van MP3's. Het oefenen/doornemen van dit materiaal vraagt 10 minuten per dag van de leerkracht. Dit kan goed tussen de dagelijkse lessen door. Bij het lessenproject krijgt u als school de beschikking over een proefabonnement van een moderne digitale methode die zang binnen de school stimuleert en een basis vormt voor goed muziekonderwijs. Hier kan dagelijks door de leerkrachten op eenvoudige wijze mee worden gewerkt.

Organisatie/vorm:

Bij voorkeur in een klaslokaal met digibord. Eventueel kan e.e.a. ook zonder digibord worden aangeboden. In dat geval is een speellokaal een zeer goede optie. De kinderen werken soms in kleine groepjes en presenteren e.e.a. voor de grotere groep.

Opmerkingen:

Deelnemende scholen krijgen een gratis proefabonnement op de gebruikte digitale lesmethode, die tot doel heeft kinderen op een gemakkelijke en doeltreffende manier te laten zingen. De muziekleerkracht is tevens gecertificeerd Zangcoach.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Cultuureducatie Schiedam
 • Themalessen
 • Discipline: muziek
 • Werkvorm: Actief, Receptief, Reflectief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Reflectief vermogen, Reflecteren op cultuur, Onderzoekend vermogen, Vermogen zich te presenteren, Vermogen tot zelfstandig werken, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's: talentontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, geschiedenis, wereldoriĆ«ntatie,
 • Niveau: groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
 • september t/m juli
 • Locatie: liefst in speellokaal
 • € 75,00 voor 60 minuten. Het totale pakket omvat minstens 4 lessen.Uit te breiden tot 5 lessen.

 • Kerndoelen
  Kerndoel 1: Informatie verwerven
  Kerndoel 2: Spreken
  Kerndoel 8: Teksten produceren
  Kerndoel 9: Plezier in lezen en schrijven
  Kerndoel 12: Woordenschat
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren
  Kerndoel 56: Cultureel erfgoed