kunst en cultuur

kunst en cultuur


In 6 lessen van 45 minuten komen alle aspecten van muziek naar voren: Luisteren, componeren, zingen, spelen op instrumenten, beweging, notatie, muziekgeschiedenis en muziektheorie. Al deze aspecten wisselen elkaar in de lessen af en vormen per les één geheel één afgeronde les. Er wordt veel gebruik gemaakt van een eigentijdse digitale methode, die gericht is op veel zingen. Dit is het fundament. 

Doel:

Het doel is dat de kinderen na 8 lessen voldoende in huis hebben om met elkaar een concert te kunnen geven waarin alles aspecten van de lessen aan bod komen en één geheel vormen:

Zang, beweging, begeleiding van diverse instrumenten die an bod zijn geweest. Ook weten de kinderen wat de 'vorm' is van de liedjes die ze zingen.

 

Tijdsinvestering:

Per les 50 minuten. In de week kunnen 10 minuten per dag worden besteed om terug te komen op hetgeen is aangeboden. Daarbij staat het met elkaar zingen centraal.

De meegebrachte digitale muziekmethode gericht op zingen, kan dagelijks worden ingezet als ' tussendoortje', waardoor muziekonderwijs op bijna natuurlijke wijze onderdeel wordt van de dagelijkse onderwijspraktijk.

Organisatie/vorm:

Lessen van 50 minuten. Deze kunnen in een groep  van maximaal 30 kinderen worden aangeboden waarin in digibord aanwezig is. Er wordt veel samengewerkt in groepjes en veel gezongen. Soms groepjes, soms een kring.

Opmerkingen:

De meegeleverde digitale muziekmethode wordt begeleid door de muziekdocent, die tevens Zangcoach is.

- De serie kan doorgang vinden als per school minstens 2 lessen per keer wordt afgenomen voor 2 verschillende groepen.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Cultuureducatie Schiedam
 • Themalessen
 • Discipline: muziek
 • Werkvorm: Actief, Receptief, Reflectief
 • Project op maat mogelijk
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Reflectief vermogen, Kijken naar cultuur (receptief), Reflecteren op cultuur, Onderzoekend vermogen, Vermogen zich te presenteren, Vermogen tot zelfstandig werken, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's: talentontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, geschiedenis,
 • Niveau: groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7
 • september t/m juli
 • Tijdstip in overleg
 • Locatie: Op de school. Klaslokaal met digibord. Voor afsluiting Hal of speellokaal.
 • Per groep 480 euro (8 lessen van 60 euro) inclusief gebruik van alle muziekinstrumenten/materialen.

 • Kerndoelen
  Kerndoel 8: Teksten produceren
  Kerndoel 12: Woordenschat
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren
  Kerndoel 56: Cultureel erfgoed