kunst en cultuur

kunst en cultuur


De onderwerpen en activiteiten van deze  muziek- en danslessen sluiten aan bij thematisch (taal)onderwijs van de Pyramide-methode, Puk/Ik en Ko en Peuterplein/ Taal actief. Ook maken wij gebruik van Kadans, ontwikkeld bij Kaleidoscoop. Enkele voorbeelden van thema's zijn: de seizoenen, feest, water, verkeer, het lichaam, op reis, het circus, piraten, dieren, ect.
Al dansend, zingend en musicerend leren de kinderen niet alleen nieuwe woorden en begrippen, rijm en ritme, maar ook een actieve luisterhouding te ontwikkelen.
Om de begrippen en woorden aanschouwelijk te maken gebruiken we tijdens de lessen afbeeldingen en attributen, die aansluiten bij het thema.

In overleg met de leerkracht worden een of meerdere thema’s gekozen, het aantal lessen bepaald en de periode(s) gekozen, waarin de lessen plaats vinden.

Tijdsinvestering:

Een voorbereidende les
Twee projectlessen van 30 minuten gegeven door de gastdocenten
Een verwerkingsles in de klas of speellokaal

Organisatie/vorm:

De lessen worden gegeven door de gastdocenten, maar aanwezigheid van de klassendocent is vereist.

Opmerkingen:

Na afloop van de lessen ontvangt u van ons het lesmateriaal en een CD, zodat u hiermee zelf nog verder kunt.

De kosten voor een project zijn afhankelijk van:
- Het aantal groepen. Bij meerdere groepen op een locatie per dag geldt een korting.
- Het aantal te geven lessen kan naar wens worden aangepast.
- In overleg kan er een voorstelling of eindpresentatie gegeven worden.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Muziek- en Dansproductie De Speeldoos
 • Themalessen
 • Discipline:
 • Werkvorm: Actief, Receptief, Reflectief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Reflectief vermogen, Onderzoekend vermogen, Vermogen zich te presenteren, Vermogen tot zelfstandig werken, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's:
 • Niveau: groep 1, groep 2
 • september t/m juli
 • Locatie: op school in het speellokaal
 • € 115 voor twee lessen van 30 minuten, inclusief oefen CD en lesbrief
 • Kerndoelen
  Kerndoel 1: Informatie verwerven
  Kerndoel 2: Spreken
  Kerndoel 3: Informatie beoordelen
  Kerndoel 6: Informatie ordenen
  Kerndoel 7: Informatie vergelijken
  Kerndoel 8: Teksten produceren
  Kerndoel 11: Principes en regels
  Kerndoel 12: Woordenschat
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren
afbeelding