kunst en cultuur

kunst en cultuur


Na een bezoek aan de ruïne van het Kasteel van Aleida (Huis te Riviere) bouwen de kinderen met elkaar in Minecraft, volgens hun eigen inzichten, de eerste versie van het kasteel. Dat doen ze op basis van: een lesbrief die van te voren in de klas is behandeld, de plattegrond en hun kennismaking met de ruïne. Het programma duurt een hele ochtend.

Dit programma sluit aan op de activiteit 'Ridders en Jonkvrouwen' voor groep 5/6 van het Gemeentearchief Schiedam, maar kan ook los daarvan worden uitgevoerd.

Doel:

De kinderen kennen de belangrijkste kenmerken van kastelen in de Middeleeuwen en van het Huis te Riviere in Schiedam.

De kinderen kunnen deze kenmerken vertalen naar een zelf bedacht kasteelontwerp.

De kinderen komen gezamenlijk tot een globaal ontwerp, en kunnen deze door goede samenwerking tijdens het bouwen verder invullen.

De kinderen beheersen de basistechniek van het bouwen in Minecraft.

De kinderen ervaren de mogelijkheden van een game omgeving voor het bouwen van een al dan niet bestaand bouwwerk.

Tijdsinvestering:

Lesbrief vooraf: 30-45 minuten.

Bezoek aan ruïne: 30 minuten.

Lopen van ruïne naar Korenbeurs: 15 minuten

Workshop Minecraft: 150 minuten (2,5 uur)

 

Organisatie/vorm:

Op school vooraf: instructie door leerkracht en gezamenlijk afspraken maken.

Bezoek aan ruïne met gids.

Workshop Minecraft inclusief apparatuur en deskundige begeleiding.

 

Opmerkingen:

Het verdient aanbeveling om voor de dag van het programma een continurooster aan te houden.

Één inschrijving per school.

Er geldt een maximum van 10 inschrijvingen voor de periode januari-juni 2020.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Bibliotheek Schiedam
 • Workshops
 • Discipline: cultureel erfgoed, multimedia
 • Werkvorm: Actief, Receptief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's: talentontwikkeling, geschiedenis,
 • Niveau: groep 7, groep 8
 • januari t/m juni
 • 08:45 tot 12:30 uur
 • Tijdstip in overleg
 • Locatie: Op school, bij de ruïne, in de Korenbeurs.
 • Maakt deel uit van de Parels van Schiedam.

 • Kerndoelen
  Kerndoel 2: Spreken
  Kerndoel 3: Informatie beoordelen
  Kerndoel 5: Teksttypen onderscheiden
  Kerndoel 6: Informatie ordenen
  Kerndoel 8: Teksten produceren
  Kerndoel 52: Tijdvakken
  Kerndoel 53: Personen en gebeurtenissen
  Kerndoel 56: Cultureel erfgoed
  Kerndoel 58: Leren samenwerken
afbeelding