kunst en cultuur

kunst en cultuur


Het leren omgaan met en vertrouwd raken met muziek door middel van zingen, luisteren en actief zelf muziek maken. Dit project is bedoeld om de leerlingen te helpen hun eigen muzikaliteit te ontdekken, zodat ze er na het project zelf mee verder kunnen.

Doel:

Het ontdekken van de eigen muzikaliteit

Tijdsinvestering:

45 minuten per week. De groepsleerkracht zal worden gevraagd de werkbladen voor dit project te kopiëren en evt. een boekje van te maken, zodat de leerlingen een mooi werkboek hebben aan het eind van het project

Organisatie/vorm:

De lessen worden gegeven in het eigen leslokaal. De organisatie ligt bij de docent Klasse(n)werk. De leerlingen krijgen een aantal werkbladen, waarmee tijdens de les opdrachten gemaakt kunnen worden. De Klasse(n)werk-docent zal dit aanleveren aan de groepsleerkracht.

Opmerkingen:

Voor verdere info kunt u terecht op onze website.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Klasse(n)werk
 • Projecten
 • Discipline: muziek
 • Werkvorm: Actief, Receptief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Kijken naar cultuur (receptief), Vermogen tot samenwerken
 • Thema's:
 • Niveau: groep 6
 • gehele jaar
 • Locatie: eigen leslokaal
 • € 440 per groep (waarin begrepen € 40 reiskosten) zie website
 • Kerndoelen
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 56: Cultureel erfgoed