kunst en cultuur

kunst en cultuur


Door onze gids Bram worden we over de hele wereld geleid en maken we kennis met muziek uit verre landen. 

De kinderen leren bijvoorbeeld over een Chinese viool, een indianenfluit en een duimpiano gemaakt van een kokosnoot.  Maar leren ook aparte toonsoorten uit verschillende landen kennen.

D.m.v. dans wordt de opbouw van een muziekstuk duidelijk, er wordt veel gezongen en geluisterd naar verschillende klanken.

Naast ritme ligt het accent ook op het zingen met elkaar, luisteren naar elkaar en vooral op samen muziek maken.

Doel:

Muziek leren kennen uit verschillende werelddelen.

Samen muziek leren maken, vaak met eenvoudige instrumenten. Muziek gaat pas klinken als de kinderen goed leren samenwerken en goed naar elkaar luisteren tijdens het samenspelen.

Het leren kennen van de vorm en de opbouw van de muziek, door beweging of begeleiding van instrumenten die terugkeert op het moment dat dezelfde melodie zich herhaalt.

Tijdsinvestering:

10 lessen van 45 minuten

Organisatie/vorm:

Het project wordt geheel georganiseerd door de vakleerkracht

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Klasse(n)werk
 • Projecten
 • Discipline: muziek
 • Werkvorm: Actief, Receptief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's:
 • Niveau: groep 5
 • gehele jaar
 • Locatie: op school in eigen leslokaal
 • €400 per project en €40 reiskosten (zie website)
 • Kerndoelen
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren