kunst en cultuur

kunst en cultuur


Is een cursus voor groep vier.
Het verhaal gaat over het meisje Lisa die een toverspiegel van haar oma krijgt. 
Deze spiegel kan geluid en muziek spiegelen, maar er kan zich ook een avontuur in afspelen. 
Spiegeltje, spiegeltje is een vrolijke cursus vol met muziek, beweging en avontuur,  en er wordt tevens een begin gemaakt met een eenvoudige vorm van muzieknotatie.

Doel:

Het bewust worden van melodie en ritme, door er een spiegel voor te zetten. Door het omdraaien van een melodie, wordt het kind zich bewust van het feit dat de melodische lijn die nu omlaag gaat eerst stijgend was. Lange en korte noten worden opeens korte en lange noten.

Tevens het leren kennen van gevoelens in de muziek als spannend, vrolijk, verdrietig, etc. door alle avonturen, met de bijbehorende liedjes.

Het leren van een eenvoudige manier van muzieknotatie.

Tijdsinvestering:

10 lessen van 45 minuten

Organisatie/vorm:

Het project wordt georganiseerd door de vakdocent

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Klasse(n)werk
 • Projecten
 • Discipline: muziek
 • Werkvorm: Actief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's:
 • Niveau: groep 4
 • gehele jaar
 • Locatie: op school in eigen leslokaal
 • € 400 plus € 40 reiskosten
 • Kerndoelen
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren