kunst en cultuur

kunst en cultuur


De Verbeelding is een 'feel good' fotografieproject waarbij het streven ligt om het ideealbeeld om te zetten naar het hebben van een positief zelfbeeld. Aan de hand van portretten van vroeger en nu wordt bekeken wat nu algemeen als mooi wordt beschouwd en dat het begrip 'mooi' tijds- en cultuurgebonden is. Tevens wordt er een les gegeven in mediawijsheid. 'Hoe ga je met foto's om op internet'? 'Hoe voorkom je pestgedrag met je foto's'? 'Wat kunnen de consequenties zijn in de toekomst voor je gedrag in het heden op internet?' De jongeren krijgen een korte vragenlijst over zichzelf en gaan in kleine groepjes ontdekken wat er allemaal mooi is aan elkaar, en heeft dit alleen met uiterlijk te maken? Ze gaan het ontdekken en gaan zichzelf verbeelden op de foto hoe zij zich willen presenteren aan de buitenwereld.

Doel:

De Verbeelding: het omzetten van een ideaalbeeld naar een positief zelfbeeld. Zelf je mening leren vormen.

Je inbeelden in de ander! Door je open te stellen en je kwetsbaar op te stellen in een groep krijg je empathie voor elkaar,

wat overgaat in compassie en uiteindelijk leidt naar symphatie voor elkaar!

 

Tijdsinvestering:

1x 3,5 uur

 

Organisatie/vorm:

Van te voren wordt er contact opgenomen met de school en gekeken of het project kan aansluiten bij bestaande projecten binnen de school. Het eerste gedeelte gaat algemeen over mediawijsheid en er wordt een discussie op gang gebracht over het begrip 'mooi'. Wat is nu mooi, wie bepaalt dat, is het cultuurgebonden, tijdsgebonden, beinvloedt het jouw leven? Het tweede gedeelte is het studiogedeelte. Met elkaar gaan we kijken wat mooi is aan elkaar en daar komt het ultieme (zelf)portret uit.

[RESERVEER HIER]

<< terug naar het overzicht

 • Stichting De Verbeelding
 • Themalessen
 • Discipline: beeldend, multimedia
 • Werkvorm: Actief, Receptief, Reflectief
 • Competenties: Creërend vermogen, Receptief vermogen, Reflectief vermogen, Reflecteren op cultuur, Vermogen zich te presenteren, Vermogen tot samenwerken
 • Thema's: sociale en emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kanjertraining en pesten,
 • Niveau: groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs
 • september t/m juni
 • Locatie: Op school
 • € 180,00
 • Kerndoelen
  Kerndoel 37: Waarden en normen
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren