kunst en cultuur

kunst en cultuur


De volgende gezondheidsvoorlichtingen worden aangeboden:

Diabetes, COPD, CVA, Dementie, Depressie, GGZ problematiek, Alcohol roken en drugs, Hart en Vaat ziekten, Kanker, Borstkanker en bevolkingsonderzoek, LVB en GGZ problematiek, Taal en gezondheid, Zorgverlening in Nederland.

De cursus roken alcohol en drugs bestaat uit vier voorlichtingsbijeenkomsten en wordt beëindigd met een presentatie van jongeren over de risico’s van roken, drugs en alcohol. Indien gewenst kunnen de kinderen aan de ouders presenteren.

Hieronder een aantal thema's die ook afgenomen kunnen worden.

 • Diabetes en hoe voorkom ik diabetes

 • Dementie en gezond ouder worden

 • Zorgverlening in Nederland

 • Gezonde leefstijl

 • Gesproken woorden

In de work­shop Gesproken woorden, worden  de jongeren voorbereid om een presentatie te geven over gezondheid en zelfredzaamheid voor het project van Dock  ‘Gesproken woorden’.

 • Diabetes en therapietrouw

 • Gezonde voeding

 • Begrijp je lichaam

Doel:

Doel van de lessen is om kinderen en jongeren bewust te maken van de eigen gezondheid en welke invloed zij daarop kunnen uitoefenen. Hierbij hoort ook kennis over de ziekte en het menselijk lichaam. Daarnaast wordt er altijd een koppeling gemaakt met voeding en bewegen.  Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan presentatietechnieken, zodat de deelne­mers zelf de informatie en kennis die ze hebben opgedaan kunnen overdragen aan hun indirecte beïnvloedingsomgeving. De lessen leveren een bijdrage aan de zelfredzaamheid.

De werkvormen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, met aandacht voor ervaringskennis, mogelijkheden, dilemma’s, tips.

Wat ook zeker vermeld dient te worden is dat de lessen behalve leerzaam ook leuk zijn. De lessen worden gegeven zonder Power Point en er worden continu spellen met elkaar gespeeld, waardoor leerlingen actief meedoen in de lessen.

Tijdsinvestering:

Lestijden variëren van 1 uur tot 2,5 uur. Sommige voorlichtingen zijn een cursus van 4 lessen. De kinderen ontvangen dan een certificaat na het afronden van de cursus. De lessen worden verzorgd door de Stichting Voorlichters gezondheid. De docent is aanwezig in de klas maar geeft zelf geen les.Uiteraard kan de docent wel meedoen met de les.

Uitvoering door:

gezondheidsvoorlichter

Verdere benodigdheden:

De voorlichters gezondheid komen met eigen materialen.

Aansluiting bij methode:

Gezondheidsbevordering.

Opmerkingen:

De lessen kunnen ook aan ouders worden gegeven. Bijvoorbeeld in de ouderkamers. Wensen kunnen vooraf worden afgestemd met de stichting. Heeft u specifieke vraagstukken, dan kunt u dit bespreekbaar maken en ontvangt u een les op maat. De methodiek is gericht op gedragsverandering en het aanleren van gezondheidsvaardigheden.

[RESERVEER HIER]

[roosters]

<< terug naar het overzicht

 • Stichting Voorlichters Gezondheid
 • Gastles
 • burgerschap, voeding
 • Zorg en Verantwoordelijkheid, Waarnemen en Onderzoeken, Besef, Waardering,
 • groep 6, groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs
 • 2018 en 2019
 • op locatie
 • Kerndoelen
  Kerndoel 1: Informatie verwerven
  Kerndoel 2: Spreken
  Kerndoel 3: Informatie beoordelen
  Kerndoel 4: Informatie opzoeken
  Kerndoel 6: Informatie ordenen
  Kerndoel 7: Informatie vergelijken
  Kerndoel 34: Gezondheid
  Kerndoel 35: Redzaam gedrag
  Kerndoel 37: Waarden en normen
  Kerndoel 58: Leren samenwerken
3. Goede gezondheid en welzijn
afbeelding