kunst en cultuur

kunst en cultuur


Perinatale gezondheid (voor, tijdens en na de geboorte) en de gezondheid op zeer jonge leeftijd beïnvloeden de ontwikkeling van jonge kinderen en hun gezondheid op volwassen leeftijd. De voorlichters gezondheid leveren hier een bijdrage aan door actiever themabijeenkom­sten te organiseren in het kader van een gezonde zwangerschap voor iedereen. De werkvormen en methodieken van de Voorlichters Gezondheid hebben allemaal als doel de toekomstige ouders en jongeren bewust te maken van een gezonde zwangerschap en hiertoe ook gedragsverandering tijdens de zwangerschap te bewerkstelligen. De Voorlichters Ge­zondheid kiezen in dit kader voor actieve werkvormen, waarbij zoveel mogelijk interactie plaatsvindt. De voorlichters werken met een vraag-leer methode, waarbij ze het kennisni­veau van de deelnemers over zwangerschap en gezondheid kunnen peilen. Op basis van dit kennisniveau kunnen ze hun verdere training inrichten. Voor de ontwikkelde cursussen over een gezonde zwangerschap wordt dezelfde werkwijze gehanteerd. Er kan niet vroeg genoeg gestart worden met preconceptievoorlichtingen, omdat er een verband is met gezonde leefstijl.

Doel:

De voorlichtingen worden aan jongeren in Schiedam gegeven. Hiermee willen we kennis en voorbereiding op een gezonde zwangerschap bewerkstelligen met als doel de toekomstige ouders van Schiedam te bereiken. De voorlichters gezondheid hebben hier­voor een werkvorm op maat ontwikkeld. De jongeren en de samenwerkende organisaties geven aan het nut hiervan in te zien. Juist kwetsbare jonge­ren hebben informatie en voorlichtingen nodig over gezond zwanger worden in de toe­komst. Het is belangrijk dat jongeren bewust worden gemaakt van het feit dat ze gezond dienen te leven voor hun toekomstige kind indien ze besluiten ouders te willen worden. De leeftijd van deze jonge­ren ligt bij een eerste zwangerschap vaak rond de 25 jaar, vandaar ook het belang om hier vroeg bij te zijn. De voorlichtingen en werkvormen zijn speciaal op maat voor de jongeren ontwikkeld. De cursus is geschikt voor kinderen uit groep 7 en groep 8.

Tijdsinvestering:

Lestijden variëren van 1 uur tot 2,5 uur. Sommige voorlichtingen zijn een cursus van 4 lessen. De kinderen ontvangen een certificaat na het afronden van de cursus. De lessen worden verzorgd door de Stichting Voorlichters gezondheid. De docent is aanwezig in de klas maar geeft zelf geen les.

Uitvoering door:

Gezondheidvoorlichters

Verdere benodigdheden:

Lessen worden op maat gemaakt voor de leeftijd en populatie van de school. Heeft u specifieke vraagstukken, dan kunt u dit bespreekbaar maken en ontvangt u een les op maat. De methodiek is gericht op gedragsverandering en gezondheidsvaardigheden. Kinderen worden zelfredzaam gemaakt zodat zij in staat zijn om gezonde keuzes te maken.

Aansluiting bij methode:

Gezondheidsbevordering.

Opmerkingen:

Geschikt voor leerlingen vanaf groep 7. Eventueel ook voor ouders te organiseren. De preconceptievoorlichtingen van de Stichting Voorlichters gezondheid zijn een best practice (uitgeroepen door Minister Schippers). De huidige minister De Jonge heeft een werkbezoek aan de voorlichting afgelegd in februari 2018

[RESERVEER HIER]

[roosters]

<< terug naar het overzicht

 • Stichting Voorlichters Gezondheid
 • Gastles
 • burgerschap
 • Zorg en Verantwoordelijkheid, Rechtvaardigheid en Keuzevaardigheid, Besef,
 • groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs
 • op locatie
 • Kerndoelen
  Kerndoel 34: Gezondheid
  Kerndoel 35: Redzaam gedrag
  Kerndoel 37: Waarden en normen
  Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  Kerndoel 55: Reflecteren
3. Goede gezondheid en welzijn
afbeelding