kunst en cultuur

kunst en cultuur


De Warme Truiendag is een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland en wordt jaarlijks op of rond 21 februari gehouden.  Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. In 2023 valt Warme Truiendag op vrijdag 10 februari.


Warmetruien dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

De verwarming 1 graad lager zetten betekent 7 procent minder brandstof verbruiken en dus 7 procent minder CO2 uitstoot. Een belangrijke bijdrage voor zo’n simpele maatregel. Waar het bij de Warme Truiendag vooral om gaat is bewustzijn. Het is een mooie gelegenheid om eens na te denken over je eigen energieverbruik.
Doen jullie ook een warme trui aan en de verwarming lager op warme truiendag? Voor suggesties en meer informatie over wat je zou kunnen doen met je klas, kijk op www.warmetruiendag.nl

Wij helpen u in januari herinneren aan de Warme Truiendag. Verder is het aan u zelf om activiteiten te bedenken met behulp van de landelijke website.

Wilt u met de school extra aandacht geven aan de Warme Truiendag activiteit (bijvoorbeeld een wethouder, die de school bezoekt)? U kunt dit aangeven, dan nemen wij contact met u op.

Uitvoering door:

leerkracht / NME centrum

[RESERVEER HIER]

[roosters]

<< terug naar het overzicht

  • NME Gemeente Schiedam
  • Project
  • duurzaamheid, energie, klimaat, milieu
  • groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
  • Kerndoelen
    Kerndoel 39: Milieu
7. Betaalbare en duurzame energie11. Duurzame steden en gemeenschappen12. Verantwoorde consumptie en productie13. Klimaatactie
afbeelding