kunst en cultuur

kunst en cultuur


Is jouw school een duurzame school? Laat het zien met de Eco-Schools certificering. Een duurzame school profileert én profiteert! Aandacht voor duurzaamheid levert zichtbare en concrete resultaten op.

Een kleine greep uit de mogelijkheden zijn kostenbesparing, gezondere voeding, minder verkeersproblemen rondom school, minder afval en enthousiaste, milieu bewuste leerlingen.

Medewerkers van het NME centrum zijn gecertificeerd om het proces te begeleiden van onderwijsinstellingen naar het wereldwijde duurzaamheidskeurmerk Eco-Schools. Wij zien in Eco-Schools een overkoepelende aanpak of proces dat een school geleidelijk aan duurzamer maakt. Lessen, lesmaterialen, activiteiten en projecten kunnen hier goed ingepast worden. Het uit deze praktische aanpak ontstane schoolbeleid wordt door de student-led aanpak als vanzelf gedragen.

Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een project of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen. Met Eco-Schools als leidraad zetten scholen een grote stap naar een gezonde en duurzame leef-, leer- en werkomgeving. Kijk voor meer informatie op www.eco-schools.nl. 

U kunt ook contact opnemen met het NME centrum over het programma.

Uitvoering door:

school / NME centrum

[RESERVEER HIER]

[roosters]

<< terug naar het overzicht

  • NME Gemeente Schiedam
  • Programma
  • afval, biodiversiteit, burgerschap, duurzaamheid, energie, klimaat, milieu, voeding, water
  • groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
  • De kosten voor het programma en de begeleiding zijn voor de school
  • Kerndoelen
    Kerndoel 39: Milieu
4. Kwaliteitsonderwijs7. Betaalbare en duurzame energie12. Verantwoorde consumptie en productie13. Klimaatactie
afbeelding