kunst en cultuur

kunst en cultuur


Goed voor jezelf zorgen, voor de ander en voor je omgeving; dat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Het onderwerp biedt een rijke leeromgeving, waarin kinderen kennis en vaardigheden verwerven en waarden ontwikkelen, die ze al snel zelf kunnen toepassen. Voedseleducatie is bij voorkeur praktisch en ervaringsgericht. Want door zelf te doen en samen te werken wordt theoretische kennis via hoofd, hart en handen pas echt verankerd in de leefwereld van het kind. Zowel school als kinderopvangorganisatie kunnen daarin een belangrijke rol vervullen.

Het landelijk impulsprogramma Jong Leren Eten werkt daarom met GGD’s, JOGG, lokale NME-organisaties en tal van anderen samen, om voor alle kinderen dichtbij huis en school een goed aanbod van educatieve en ervaringsgerichte activiteiten over voedsel te realiseren. Er is al veel, maar hoe vind je daarin je weg? Dit overzicht kan daarbij helpen

Wil je als school of  leerkracht of pedagogisch medewerker aan de slag met voedseleducatie? In de bijlage vind je meer informatie over de thema’s en het aanbod van activiteiten in Schiedam en omstreken

Uitvoering door:

school / leerkracht

[RESERVEER HIER]

[roosters]

<< terug naar het overzicht

  • NME Gemeente Schiedam
  • Programma
  • voeding
  • groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs
  • Kerndoelen
    Kerndoel 34: Gezondheid
    Kerndoel 39: Milieu
3. Goede gezondheid en welzijn
afbeelding