kunst en cultuur

kunst en cultuur


Tijdens deze excursie ervaren de kinderen met hun eigen zintuigen diverse aspecten van de herfst. Aan de hand van belevingsopdrachten ontdekken ze dat er allerlei verbanden (relaties) bestaan tussen de verschillende verschijnselen in de natuur. Ook proeven ze de oogst van de herfst. Verder ontmoeten ze Manja mol, Piet pissebed, Susan spin, Mo mier en zijn vriend Soefjen slak. Waar en hoe wonen deze bodemdieren en waar zijn ze in de winter? Manja mol woont tussen allerlei schimmeldraden en Olivia oorworm weet alles over het weer te vertellen.

Doel:

Mogelijke plaats in het schoolwerkplan:
- bodem(-diertjes)
- seizoenen, herfst / winter
- afbraakprocessen / kringlopen
- planten en dieren

Tijdsinvestering:

2 uur

Uitvoering door:

NME medewerker

Opmerkingen:

School zorgt voor voldoende begeleiders (1 per 5 leerlingen)

[RESERVEER HIER]

[roosters]

<< terug naar het overzicht

 • NME Gemeente Schiedam
 • Les op NME centrum
 • afval, biodiversiteit, dieren, duurzaamheid, klimaat, milieu, natuur, planten, voeding, water
 • Waarnemen en Onderzoeken, Besef, Duurzame Veranderingen,
 • groep 5
 • oktober / november
 • NME centrum Harreweg
 • Kerndoelen
  Kerndoel 39: Milieu
  Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
  Kerndoel 41: Bouw van organismen
  Kerndoel 42: Natuurkundige verschijnselen
  Kerndoel 43: Weer en klimaat
  Kerndoel 45: Technische oplossingen
  Kerndoel 46: Dagritme en seizoenen
  Kerndoel 48: Omgang met water
13. Klimaatactie15. Leven op het land
afbeelding