kunst en cultuur

kunst en cultuur

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is door het Ministerie van OC&W in het leven geroepen om een kwaliteitsslag te behalen binnen het leergebied kunstzinnige vorming in het primair onderwijs. De huidige onderwijspraktijk laat zien dat veel basisscholen incidentele cultuureducatieve projecten uitvoeren/binnen de school halen. Er is dus aandacht voor cultuureducatie, maar er is onvoldoende sprake van continuïteit. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wil de continuïteit van cultuureducatie binnen basisscholen verbeteren door:

  • Scholen stimuleren om cultuureducatie op te nemen in de visie
  • Scholen ondersteunen om doorgaande leerlijnen kunstzinnige oriëntatie te ontwikkelen
  • Deskundigheidsbevordering bieden aan leerkrachten rond cultuureducatie
  • Scholen adviseren rond pilot projecten
  • Culturele instellingen begeleiden bij vraaggericht aanbod ontwikkelen
  • Deskundigheidsbevordering culturele instellingen mbt onderwijspraktijk
  • Netwerkmogelijkheid bieden tussen scholen (onderling) en culturele instellingen

In Schiedam en Vlaardingen wordt de regeling uitgevoerd door KADE40 en Mooi Werk. Nieuwsgierig wat u als schooldocent, -directeur of -coordinator, of als kunstvakdocent of medewerker van een culturele instelling kunt hebben aan CmKVS? Neem dan eens een kijkje op www.cmkvs.nl.

logo-cmkvs