Event

Ontwikkelbijeenkomst voor interne NME en CE coördinatoren op donderdag 2 november

Hoe kun je taalontwikkeling combineren met natuur- en milieueducatie (NME) en cultuureducatie (CE)? Stichting Code Groen educatie en de afdeling Cultuureducatie van De Bibliotheek Schiedam organiseren over dit thema een ontwikkelbijeenkomst, die op donderdag 2 november plaatsvindt in De Korenbeurs. De NME- en CE-coördinatoren zijn hiervoor uitgenodigd.

Op het programma staan een vooruitblik naar de nieuwe projectperiode Cultuur met Kwaliteit (CmK 2025-2028), het bespreken van mogelijke werkwijzen om taal met NME en CE te verbinden, en het bespreken van succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan snel via Evanduijvenbode@debibliotheekschiedam.nl. Je kunt jezelf nog tot en met 30 oktober opgeven! Deelname is op uitnodiging.