Nieuws

Wethouder Frans Hamerslag opent het nieuwe seizoen Cultuurparels

Met het openen van een vol natuur- en cultuurparels lanceerde wethouder Cultuur Frans Hamerslag op 7 juni de vernieuwde website Parels van Schiedam én het nieuwe seizoen Cultuurparels tijdens de Inspiratiemiddag in de Havenkerk.

“Kinderen hebben verschillende manieren van leren. Natuur- en cultuureducatie is meer ervaringsgericht leren, wat heel waardevol is voor alle leerlingen”, vertelde hij.  De jonge dansers 010Hiphop, die een show kwamen geven, waren daar een mooi voorbeeld van. Tijdens de informatiemarkt Parels Peilen konden de scholen en organisaties met elkaar in gesprek gaan over het aanbod van het schooljaar 2023-2024. Er was van alles te zien: een waterzuiveringsinstallatie waarmee water uit de Schie werd gezuiverd, een presentatie van een muziekprogramma van de Troubadours van Schiedam en bij het Gemeentearchief vertelde een middeleeuwse jonkvrouw over oude munten. Met een tas vol inspiratie gingen de deelnemers aan het einde van de dag naar huis. Wij danken alle deelnemende scholen en aanbieders voor hun aanwezigheid en het mede mogelijk maken van deze geslaagde Inspiratiemiddag!