kunst en cultuur

kunst en cultuur

OVER DE PARELS VAN SCHIEDAM

Bekijk een animatie met een greep uit het brede aanbod aan Cultuurparels en Natuurparels:

Parels van Schiedam

Op Parels van Schiedam vindt u het aanbod van instellingen op het gebied van cultuureducatie en natuur- en milieueducatie.

Het aanbod richt zich op leerlingen in het primair onderwijs, brede school en voortgezet onderwijs.

Parels van Schiedam is een initiatief van Stichting Mooi Werk in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam.
De website is financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Schiedam en het Fonds voor Cultuurparticipatie.