kunst en cultuur

kunst en cultuur

OVER DE PARELS VAN SCHIEDAM

Bekijk een animatie met een greep uit het brede aanbod aan Cultuurparels en Natuurparels:

Op Parels van Schiedam vind je het aanbod van instellingen op het gebied van cultuureducatie en natuur- en milieueducatie.

Stichting Mooi Werk heeft samen met 8 culturele instellingen een leerlijn cultuureducatie samengesteld, genaamd de Cultuurparels. De leerling maakt tijdens de basisschoolcarrière kennis met de culturele instellingen van de stad, met haar geschiedenis en de Brandersgeschiedenis. Het programma is zo opgesteld dat alle instellingen 1 of 2 keer bezocht worden in deze 8 jaar, waardoor een compleet beeld ontstaat van wat Schiedam op cultureel-educatief vlak te bieden heeft. Alle basisscholen van Schiedam kunnen hieraan deelnemen. Bij de schoolbesturen is hiervoor 10 EURO per leerling gereserveerd. Voor een overzicht van de CultuurParels voor seizoen 2020 – 2021 kun je hier de PDF downloaden. Er is een aantal digitale uitjes opgenomen dat speciaal in deze corona-tijd gereserveerd kan worden in plaats van een fysiek uitje. 

Het aanbod richt zich op leerlingen in het primair onderwijs, brede school en voortgezet onderwijs.

Natuur en milieu

Via natuur- en milieueducatie (NME) wil het NME-centrum van de gemeente Schiedam een gezonde en duurzame samenleving bereiken. Het NME-aanbod richt zich op de diverse doelgroepen in de samenleving (kinderen, jongeren, volwassenen). De gemeente Schiedam subsidieert de activiteiten van het NME-centrum. Daardoor zijn veel activiteiten gratis voor scholen.

De doorlopende leerlijn natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie is gericht op duurzame basisvorming, oftewel leren voor de toekomst. Door kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met natuur- en milieuonderwerpen, ontstaat positief gedrag ten aanzien van de natuur en het milieu. De natuur- en milieulessen op het NME-centrum voor de groepen 1 tot en met 8 worden uitgevoerd door de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) en sluiten aan bij de zogenaamde SDG’s (Sustainable Development Goals). Dit zijn de doelen voor de wereld opgesteld door de Verenigde Naties.

Per onderwijslocatie is één NME-coördinator aanwezig. De coördinator draagt zorg voor de coördinatie van natuur- en milieueducatie op school. Op sommige scholen is ook een Ecoteam actief. De SMD biedt ondersteuning aan voor dit Ecoteam.

NME houdt niet op na de basisschool. Daarom verzorgt het NME-centrum eveneens een aanbod voor overige doelgroepen (jongeren en volwassenen). Verder onderhoudt het NME-centrum de educatieve, ‘groene’ website www.groendoetgoedschiedam.nl, waarop alle groene en duurzame educatieve informatie is te vinden, en de Facebookpagina Groen en spelen Schiedam (https://www.facebook.com/groenenspeleninschiedam/) voor nieuws, leuke weetjes over en mooie foto’s van groen en spelen in Schiedam.

Parels van Schiedam is een initiatief van Stichting Mooi Werk in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam.
De website is financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Schiedam en het Fonds voor Cultuurparticipatie.