Meldpunt Discriminatie Vlaardingen

Aanbieder

Wanneer u bent gediscrimineerd kunt u dit bij ons melden. Bij het Meldpunt is een groep vrijwillige, onafhankelijke bemiddelaars werkzaam waar u een beroep op kunt doen. De bemiddelaars zijn opgeleid in conflictbemiddeling en behandelen uw klacht of vraag volgens een afgesproken werkwijze.

Soms ontstaan conflicten die moeilijk oplosbaar lijken doordat men elkaars opvattingen, overtuigingen of gewoonten niet goed begrijpt, omdat iemand de taal gebrekkig spreekt of omdat iemand reageert vanuit vooroordelen. U kunt ons hierover raadplegen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Het Meldpunt Discriminatie Vlaardingen is ondergebracht bij de stichting Vele Vlaardingers Eén Huis (VVEH). VVEH is het samenwerkingsverband tussen Vlaardingse instellingen, de gemeente Vlaardingen en individuele burgers dat werkt aan een positief, vreedzaam en open leefklimaat voor alle inwoners van Vlaardingen.

Contact

Meldpunt Discriminatie Vlaardingen

Hoogstraat 155

3131 BB VLAARDINGEN

Vragen over een activiteit van Meldpunt Discriminatie Vlaardingen?