Over ons

Het online platform Parels van Schiedam is een project van de Cultuureducatie afdeling van de Bibliotheek Schiedam en stichting Code Groen educatie. We zetten onze expertise op het vlak van cultuur- en natuureducatie in om de vraag vanuit scholen en het huidige aanbod samen te brengen. We bieden aanbieders een representatieve online omgeving om zich te presenteren en zorgen voor de financiële randvoorwaarden rond de uitvoering.

Cultuureducatie

Cultuureducatie is een afdeling van De Bibliotheek Schiedam. Wij ondersteunen de basisscholen en het voortgezet onderwijs bij een vraaggerichte invulling van kunst- en cultuureducatie. We geven advies en informeren over actueel cultuuronderwijs. We coördineren het aanbod en organiseren bijscholing. Ook faciliteren we de overlegstructuur en ontmoetingen met scholen en culturele aanbieders.

Over Cultuureducatie

Code Groen

Code Groen is een stichting voor natuur, milieu-en duurzaamheidseducatie. Wij organiseren excursies op het NME-centrum en geven gastlessen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Code Groen coördineert het aanbod van NME in Schiedam en ondersteunt scholen bij een vraaggerichte invulling hiervan.

Over Code Groen