Code Groen

Code Groen is een stichting voor natuur, milieu-en duurzaamheidseducatie. Wij organiseren excursies op het NME-centrum en geven gastlessen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Code Groen coördineert het aanbod van NME in Schiedam en ondersteunt scholen bij een vraaggerichte invulling hiervan.

Contact

Milieu Dichterbij

Harreweg 10

3124 KB Schiedam

Wie zijn wij?

Code Groen is een stichting voor natuur, milieu-en duurzaamheidseducatie. Wij organiseren excursies op het NME-centrum en geven gastlessen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Code Groen coördineert het aanbod van NME in Schiedam en ondersteunt scholen bij een vraaggerichte invulling hiervan.

Ervaringsgerichte natuur, milieu-en duurzaamheidseducatie voor alle Schiedamse leerlingen. Code Groen maakt dit mogelijk in nauwe samenwerking met aanbieders, scholen en de gemeente Schiedam. We geven de nieuwe generatie inzicht in wat ze zelf kunnen doen om bij te dragen aan een groene, duurzame en gezonde samenleving.

We zorgen dat scholen en  aanbieders elkaar weten te vinden. Vraag en aanbod op het vlak van natuur-en milieueducatie sluit daardoor goed op elkaar aan. We organiseren overleg, ontwikkelbijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten. Via de website, nieuwsbrief en socials informeren we de betrokkenen over de actualiteit en relevante ontwikkelingen.

Natuur & milieueducatie

Er is maar één aarde. Daar moeten we zuinig op zijn. Iedereen moet bijdragen aan een groene, duurzame en gezonde samenleving. Daarvoor is het nodig dat mens en natuur dichtbij elkaar staan. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de noodzaak om en de wijze waarop ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving van mens en natuur.

Door natuur & milieueducatie worden jonge mensen in contact met de natuur gebracht en laat hen de natuur fysiek ervaren en beleven. Als we jonge mensen leren hoe ze kunnen bijdragen aan een groene, duurzame en gezonde samenleving groeien ze op tot volwassenen die duurzame keuzes maken.

Om deze belangrijke doelen te bereiken werken we nauw samen met scholen, aanbieders van natuur & milieueducatie en de  Gemeente Schiedam.

Waarom Natuur & Milieu educatie?

Het volgen van de leerlijn Natuurparels waarborgt een brede ontwikkeling natuur-en milieueducatie voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. De uitvoering van de Natuurparels uitgevoerd door Code Groen vindt plaats in opdracht van de gemeente Schiedam. Door die Natuurparels te volgen, brengt elke groep eenmaal per schooljaar een bezoek aan het NME-centrum voor een natuurexcursie. Het NME-centrum is gelegen in een unieke veenweidepolder in de stad.

 

Natuur & Milieu

Leren hoeveel tanden een snoek heeft? Kaarsjes rollen van echte bijenwas of een eigen energiehuisje isoleren? Waar maken jouw leerlingen kennis mee? Boek de natuurparels voor een onvergetelijke ervaring en laat jouw klas de wereld om zich heen ontdekken.

Natuur & Milieu aanbod

Contactpersonen

Vragen over het Natuur & Milieu aanbod?

Manja van de Plasse

Directeur bestuurder

Rob van der Drift

Projectleider / bestuurder

Madelon van Rijn

Medewerker projecten / Eco-schools

Isolde van Overbeek

Projectmedewerker / communicatie