Museumparel
groep 3 - 4

Ruimtevaarders

Stedelijk Museum Schiedam

In deze les gaan we in op het begrip ruimte. Hoe ziet ruimte er op het platte vlak uit? Het blijkt een hele heksentoer om je hersens via je ogen voor de gek te houden, zodat je denkt dat een paar lijnen op het platte vlak ‘ruimte’ verbeelden. Er zit ook een ruimtevaarder in het verhaal. Die ziet er echt belachelijk uit. En wat erger is, je hebt echt geen idee of hij nou in die ruimte zit of erbuiten.

Deze museumles draagt bij aan het begrip van ruimtelijk figuren op het platte vlak. En aan de taalontwikkeling van kinderen.

Kenmerken

Type activiteit: Programma

Discipline: Beeldend

Thema:

Leerdoelen: Nederlands, Rekenen/wiskunde, Natuur en techniek, Kunstzinnige oriëntatie

21e eeuwse vaardigheden: Communiceren, Probleemoplossend vermogen, Kritisch denken, Creatief denken

Periode

augustus 2023 t/m juli 2024

Locatie

Stedelijk Museum Schiedam

Beschikbaarheid

Boekbaar

Wat?

Deze museumles start met een gezamenlijk onderzoek naar weergaven van ruimte. Daarna gaat de groep in twee kleine groepen aan het werk in het Atelier of ruimte zoeken in het museum. In welke kunstwerken speelt ruimte een rol? En welk werk neemt het meeste ruimte in en waarom eigenlijk? Beide groepen doen dezelfde activiteiten maar in een andere volgorde.

Hoe?

Deze les is speciaal voor het museum ontwikkeld door kunstenaar Wolf Brinkman. Volgens Brinkman hebben kinderen de geweldige gave om iets te creëren uit niets. Die gave komt voort uit verbeelding. Taal en meetkunde ziet Brinkman als gereedschappen die kinderen nodig hebben om te kunnen leren over concepten. In zijn lessen ligt de focus op het leren gebruiken van die gereedschappen om vanuit verbeelding te komen tot een creatief proces.

Extra informatie

 • Verder nodig:
  • Je ontvangt vooraf een leerkrachtinformatiebrief.
  • Bij het museumbezoek zijn minimaal twee begeleiders van de school aanwezig.
  • Van zowel docenten als ouders vragen wij om actief met de museumles mee te doen.
  • Wij vinden het fijn om te horen wat de ervaring van de kinderen en docent was. Daarom ontvangt de docent na afloop een digitale evaluatie.
 • Tijdsinvestering:
  • Voor bespreken van het museumbezoek met de kinderen.
  • Museumbezoek van 90 minuten.

Vragen over de activiteit?

Afbeelding Stedelijk Museum Schiedam
Neem voor vragen over de activiteit contact op met Stedelijk Museum Schiedam op 010-2463666 of via educatie@stedelijkmuseumschiedam.nl

Waarom?

Cultuurparels

Het volgen van de leerlijn Cultuurparels waarborgt een brede ontwikkeling cultuureducatie voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. De uitvoering van de Cultuurparels vindt plaats in opdracht van de schoolbesturen. Zij staan garant voor het budget van 10 euro per leerling per jaar. De programma’s van de Cultuurparels zijn samen met de instellingen en scholen ontwikkeld. Door de Cultuurparels te volgen, bezoekt elke bouw eenmaal elke culturele instelling in de stad en is ook de doorgaande leerlijn Brandersstad voor alle leerlingen van Schiedam gewaarborgd.