Taalparel
groep 1 - 2

Literatuurparel: Het Hoedenavontuur (groep 1/2)

Bibliotheek Schiedam

Met deze lessenserie van 3 of 5 lessen breng je literatuur de kleuterklas in. Aan de hand van drie internationaal geprezen prentenboekenvan Jon Klassen raakt deze serie aan verschillende thema's en disciplines. De boeken Ik wil mijn hoed terug, Deze hoed is niet van mij en We hebben een hoed gaan over een hoed als gewild object. In de eerste twee gaat het over het stelen en terugpakken van de hoed, in het derde boek gaat het over twee vrienden en één hoed, die ze allebei willen hebben.

Kenmerken

Type activiteit: Leskisten

Discipline: Literatuur

Thema: Talentontwikkeling, Sociale en emotionele ontwikkeling

Leerdoelen: Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie

21e eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Sociale en culturele vaardigheden, Creatief denken

Periode

hele schooljaar

Locatie

Op school

Beschikbaarheid

Boekbaar

Wat?

Les 1: Ik wil mijn hoed terug

Het fenomeen trilogie wordt op speelse wijze geïntroduceerd. Vervolgens wordt het eerste prentenboek voorgelezen en wordt de aandacht gericht op de kenmerken van dit prentenboek en de verhaallijn. Er wordt afgesloten met het uitspelen van een scéne uit het boek.

Les 2: Deze hoed is niet van mij

Er wordt kennis gemaakt met het tweede prentenboek. Door te zingen en te bewegen leven de kinderen zich in in het verhaal. Op deze wijze wordt de verhaallijn lijfelijk verankerd.

Les 3: Deze hoed is niet van mij

De kinderen worden meegenomen in bepaalde details in het boek waar Jon Klassen op meesterlijke wijze gebruik van maakt. Hierbij worden verbindingen gemaakt met media om het verrijken.

Les 4: Deze hoed is niet van mij

De beleving van de verhaallijn wordt verder uitgebreid met materialen die het voorstellingsvermogen van de kinderen prikkelen. Van daar gaan de kinderen zelf verder met creatief en associatief waarnemen en doen. Dit passen zij beeldend toe op de onuitgesproken slotscéne in het boek. Zo verbeelden zij hun eigen interpretatie van wat er gebeurd kan zijn.

Les 5: We hebben een hoed

Het Hoedenavontuur wordt afgesloten met het derde prentenboek. In deze activiteit gaan de kinderen aan de slag met het dilemma uit het boek, met behulp van oplossingsgericht denken, spiegelen en dansen.

Hoe?

Klassikaal, in de school

Extra informatie

 • Verder nodig:

  Overzichtelijke handleiding en alle benodigde materialen worden geleverd door de Bibliotheek Schiedam. De Educatiespecialist van de Bibliotheek Schiedam zal een introductie geven aan de leerkracht(en).

 • Tijdsinvestering:

  De eerste 4 lessen duren 45 minuten per les. Les 5 duurt 75 minuten.

  Het is ook mogelijk om alleen de lessen 2-4 uit te voeren.

 • Opmerkingen:

  Voorafgaand aan de lessenserie geeft de onderwijsspecialist van de Bibliotheek Schiedam per school een introductie op de lessen van 30 minuten.

Vragen over de activiteit?

Afbeelding Bibliotheek Schiedam
Neem voor vragen over de activiteit contact op met Bibliotheek Schiedam op 010-7146352 of via educatie@debibliotheekschiedam.nl

Waarom?

Cultuurparels

Het volgen van de leerlijn Cultuurparels waarborgt een brede ontwikkeling cultuureducatie voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. De uitvoering van de Cultuurparels vindt plaats in opdracht van de schoolbesturen. Zij staan garant voor het budget van 10 euro per leerling per jaar. De programma’s van de Cultuurparels zijn samen met de instellingen en scholen ontwikkeld. Door de Cultuurparels te volgen, bezoekt elke bouw eenmaal elke culturele instelling in de stad en is ook de doorgaande leerlijn Brandersstad voor alle leerlingen van Schiedam gewaarborgd.