Carla Scheepe-Belksma

Creatief schrijven inzetten:

 • tegenwicht bieden aan cognitief schrijven 
 • kinderen op woorden laten komen voor wat ze denken, voelen en ervaren 
 • kinderen die niet goed zijn in de cognitieve kant van taal een kans bieden om te stralen
 • kinderen losmaken uit niet-helpende patronen 
 • van elkaars teksten genieten en leren
 • elkaar leren kennen, je herkennen in de tekst van een ander
 • elkaar en elkaars teksten respecteren
 • ontdekken hoe rijk taal is 
 • ontdekken dat taal ook leuk kan zijn (zelfs met bv. ADHD of dyslexie)
 • verbeelding prikkelen 
 • plezier in lezen en schrijven ontdekken
 • aan kerndoelen voldoen
 • lees- en schrijfniveau verhogen

Hoofddocent cursus ‘Schrijfspecialist primair onderwijs’, creatief schrijven in de klas voor leesconsulenten, leescoördinatoren en leerkrachten (Biblionet)

Docent Schrijfcafé in Bibliotheek Schiedam en online