Programma
groep 5 - 8

Eco school worden

Is jouw school een duurzame school? Laat het zien met de Eco-Schools certificering. Een duurzame school profileert én profiteert! Aandacht voor duurzaamheid levert zichtbare en concrete resultaten op.

Een kleine greep uit de mogelijkheden zijn kostenbesparing, gezondere voeding, minder verkeersproblemen rondom school, minder afval en enthousiaste, milieu bewuste leerlingen.

Medewerkers van het NME centrum zijn gecertificeerd om het proces te begeleiden van onderwijsinstellingen naar het wereldwijde duurzaamheidskeurmerk Eco-Schools. Wij zien in Eco-Schools een overkoepelende aanpak of proces dat een school geleidelijk aan duurzamer maakt. Lessen, lesmaterialen, activiteiten en projecten kunnen hier goed ingepast worden. Het uit deze praktische aanpak ontstane schoolbeleid wordt door de student-led aanpak als vanzelf gedragen.

Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een project of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen. Met Eco-Schools als leidraad zetten scholen een grote stap naar een gezonde en duurzame leef-, leer- en werkomgeving. Kijk voor meer informatie op www.eco-schools.nl.

U kunt ook contact opnemen met het NME centrum over het programma.

Kenmerken

Type activiteit: Programma

Thema: Afval, Biodiversiteit, Burgerschap, Duurzaamheid, Energie, Klimaat, Milieu, Voeding, Water

Duurzame ontwikkelingsdoelen:
4. Kwaliteitsonderwijs7. Betaalbare en duurzame energie12. Verantwoorde consumptie en productie13. Klimaatactie

Locatie

Beschikbaarheid

Niet online te reserveren

Kosten

De kosten voor het programma en de begeleiding zijn voor de school

Extra informatie

  • Opmerkingen:

    De lessen zijn volledig gratis om aan deel te nemen. Let op: Bij absentie (meer dan twee lessen missen zonder geldige opgaaf van reden) brengen wij een boete van 15 euro in rekening. Dit om spookinschrijvingen te voorkomen.

  • Uitvoering door: school / NME centrum

Vragen over de activiteit?

Neem voor vragen over de activiteit contact op met NME centrum