Programma
groep 1 - 8

Jong leren eten

Goed voor jezelf zorgen, voor de ander en voor je omgeving; dat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Het onderwerp biedt een rijke leeromgeving, waarin kinderen kennis en vaardigheden verwerven en waarden ontwikkelen, die ze al snel zelf kunnen toepassen. Voedseleducatie is bij voorkeur praktisch en ervaringsgericht. Want door zelf te doen en samen te werken wordt theoretische kennis via hoofd, hart en handen pas echt verankerd in de leefwereld van het kind. Zowel school als kinderopvangorganisatie kunnen daarin een belangrijke rol vervullen.

Het landelijk impulsprogramma Jong Leren Eten werkt daarom met GGD’s, JOGG, lokale NME-organisaties en tal van anderen samen, om voor alle kinderen dichtbij huis en school een goed aanbod van educatieve en ervaringsgerichte activiteiten over voedsel te realiseren. Er is al veel, maar hoe vind je daarin je weg? Dit overzicht kan daarbij helpen

Wil je als school of leerkracht of pedagogisch medewerker aan de slag met voedseleducatie? In de bijlage vind je meer informatie over de thema’s en het aanbod van activiteiten in Schiedam en omstreken

Kenmerken

Type activiteit: Programma

Thema: Voeding

Duurzame ontwikkelingsdoelen:
3. Goede gezondheid en welzijn

Locatie

Beschikbaarheid

Niet online te reserveren

Extra informatie

  • Opmerkingen:

    De lessen zijn volledig gratis om aan deel te nemen. Let op: Bij absentie (meer dan twee lessen missen zonder geldige opgaaf van reden) brengen wij een boete van 15 euro in rekening. Dit om spookinschrijvingen te voorkomen.

  • Uitvoering door: school / leerkracht

Vragen over de activiteit?

Neem voor vragen over de activiteit contact op met NME centrum