Nationaal Jenevermuseum Schiedam

Aanbieder

Het Jenevermuseum is voortdurend bezig om de historie van jenever en de jeneverindustrie op een aanschouwelijke wijze over te brengen op leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

Voor de hogere klassen van het basisonderwijs is in samenwerking met andere partijen uit de cultuur historische sector (Museummolen De Walvisch, Stichting Rondvaarten Schiedam en het Gemeente-archief Schiedam) een doorlopende leerlijn ontwikkeld, waarbij ook lesmateriaal is ontwikkeld dat ondersteuning kan bieden aan leerkrachten van het basisonderwijs.

Voor het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) is in samenwerking met docenten van het Schravenlant College in Schiedam het zgn 'Erfgoedspoor' ontwikkeld.

Het streven is er op gericht om dit 'Erfgoedspoor', dat leerlingen bekend en vertrouwd wil maken met de geschiedenis van hun stad en hun omgeving, aan te bieden aan alle scholen in de regio.

Contact

Nationaal Jenevermuseum Schiedam

Lange Haven 74-76

3111 CH SCHIEDAM

Vragen over een activiteit van Nationaal Jenevermuseum Schiedam?